HEBAHAN PANGGILAN TEMU DUGA LANTIKAN TETAP KE JAWATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG 29 & DG41 SECARA BERPERINGKAT MENGIKUT ZON DAN SECARA BERSEMUKASURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (SPP) AKAN MELAKSANAKAN TEMU DUGA LANTIKAN TETAP KE JAWATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG 29 & DG41 SECARA BERPERINGKAT MENGIKUT ZON DAN BERSEMUKA BAGI CALON-CALON PROGRAM BERIKUT:

1. INTERIM/KONTRAK TAMAT KDC LANTIKAN BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM (RENDAH DAN MENENGAH)
2. PDPP PROGRAM PELAJAR CEMERLANG AMBILAN JUN 2020 (GRADUAN SENAT KE-56,57 & 58)
3. PDPP PROGRAM PELAJAR CEMERLANG AMBILAN OKT 2020 (GRADUAN SENAT KE-59)
4. PDPP PROGRAM PELAJAR CEMERLANG AMBILAN JUN 2015
5. PDPP PROGRAM KEMBAR PRAPERKHIDMATAN (PKP) PENDIDIKAN KHAS (SEKOLAH MENENGAH) AMBILAN JANUARI 2020 (SENAT KE-56)
6. SKIM LATIHAN TENAGA KEPAKARAN PENDIDIKAN KHAS (SEKOLAH MENENGAH) AMBILAN JANUARI 2020 (SENAT KE -56)
7. SKIM LATIHAN TENAGA KEPAKARAN PENDIDIKAN KHAS (SEKOLAH MENENGAH) AMBILAN OKTOBER 2020 (SENAT KE -59)
8. SKIM LATIHAN TENAGA PENGAJAR PROGRAM MATRIKULASI (SEKOLAH MENENGAH) AMBILAN OKTOBER 2020
9. IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN GRADUAT TAHUN 2021- CALON TAJAAN KPMSemakan boleh dilakukan DI SINI